Braincaps Night

De innovatieve samenstelling van Braincaps Night helpt u om te ontspannen. De ingrediënten van Braincaps Night dragen actief bij aan het voorkomen van overspanning en zorgen voor ontspanning van de hersenactiviteiten. In slaapvallen gaat makkelijker en de kwaliteit van de slaap wordt bevorderd. Op deze manier verwerkt u een drukke dag en staat u weer fris op. Het vitaminen en mineralen complex in Braincaps Night draagt bij aan de vitaliteit van de zenuwcellen en bevordert de hersenfuncties voor weer een nieuwe dag. Lees hieronder de theorie en gedachtegang van Braincaps Night

 

Stress en slapeloosheid: het verband

Slapen is een cruciale activiteit voor het menselijk lichaam en bepaalt in grote mate hoe goed de hersenen functioneren. Tijdens de slaap vindt er informatieverwerking plaats en worden de hersenen opgeladen voor een nieuwe dag.

   

Insomnia is de medische term voor het moeite hebben met het in slaap vallen. Gevolgen hiervan worden vaak de volgende dag duidelijk gemerkt: slaperig zijn, weinig energie hebben, concentratieproblemen ervaren en snel geprikkeld zijn.

brainsleep

Een bekende en veelvoorkomende oorzaak van insomnia is mentale stress. Mentale stress wordt beschreven als een gevoel van spanning en het ervaren van druk. Om goed met deze stress om te kunnen gaan, initieert het lichaam een stressreactie: hierbij worden drie hormonen afgegeven in het bloed: cortisol, adrenaline en noradrenaline. Deze hormonen zorgen snel voor veranderingen in (neuro)biologische processen in het lichaam. De effecten van deze hormonen worden vaak als volgt ervaren: verhoogde energie, toegenomen spierspanning, verhoging van de bloeddruk en toegenomen alertheid. . Deze stressreactie is nodig: het stelt namelijk het lichaam in staat om de stressvolle situatie te kunnen verdragen. Hoewel deze effecten dus in stressvolle situaties gewenst zijn, schiet de stressreactie soms door. De geproduceerde stoffen blijven dan actief in het lichaam, terwijl de stress veroorzakende situatie al voorbij is. Het lichaam blijft hierdoor in een constante stressreactie.

    

Een stressreactie die te lang blijft doorwerken is één van de grootste oorzaken van slapeloosheid. Een bijkomend probleem is dat er een soort kettingreactie daarop volgt: door de stressreactie ontstaat er slapeloosheid en slaapt men korter. Door het slaaptekort zullen de hersenen niet optimaal kunnen functioneren op een drukke werkdag. Dit zal uiteindelijk leiden tot nog meer stress. Er zal sprake zijn van een nog grotere stressreactie van het lichaam, wat vervolgens diezelfde dag weer voor slapeloosheid kan zorgen. Zo wordt stress en slapeloosheid in stand gehouden in een vicieuze cirkel.

Kortom: een stressreactie is een fysiologisch fenomeen dat nodig is, maar kan soms te lang doorwerken. Er bestaan een aantal manieren waarop we zelf de stressreactie kunnen verminderen. Een effectieve manier is bijvoorbeeld door middel van bepaalde natuurlijke stoffen.

   

Een van de meest effectieve en meest onderzochte stoffen is L-Theanine, afkomstig uit theebladeren. In hoge doseringen zorgt L-Theanine voor verlaging van de eerder genoemde stresshormonen. . Zo blijft de bloeddruk verlaagd en blijft de hartslag stabiel. Ook zorgt dit stofje uit de theebladeren ervoor dat er ander type stofje wordt uitgescheiden in de hersenen, namelijk GABA. GABA is een neurotransmitter (een signaalstof in de hersenen) die overspanning voorkomt en gevoelens van druk en stress vermindert.

  

Ook bleek L-Theanine een ander positief effect te hebben op de hersenen: het is in staat om de alfa-golven in de hersenen te verhogen. De hersenen functioneren namelijk onder bepaalde frequenties. De zogenoemde Alfa-golven representeren ontspanning en focus in de hersenen. Een studie dat onderzoek deed naar het extract kwam tot de interessante bevinding dat L-Theanine significant de alfagolven in de hersenen verhoogt.
   

Het stofje zorgt er dus voor dat het lichaam in een staat gaat verkeren waarin ontspanning en slapen gerealiseerd kunnen worden. Gezien deze veelzijdige en uitgebreide effecten van L-Theanine, is dit in 1 van ingrediënten in Braincaps Night.

Het slaapproces

Een tweede component dat van cruciaal belang is om in slaap te kunnen vallen, is de aanmaak en afgifte van het hormoon MelatonineDit hormoon wordt in de pijnappelklier aangemaakt en zorgt ervoor dat je slaap krijgt. Het regelt daarmee onder andere het slaap-waakritme. De afgifte van melatonine wordt voornamelijk geregeld door middel van licht. Daglicht zorgt voor afbraak van melatonine in het lichaam, waardoor je je overdag niet slaperig voelt (tenzij je veel slaaptekort hebt, dan spelen andere factoren mee). Zodra de avond opkomt en het daglicht vermindert, begint de productie van melatonine weer op te komen.

   

Hedendaagse factoren hebben echter veel invloed op melatonine en verstoren daarmee een goede nachtrust. Zo is het bekend dat blauw licht, afkomstig van bijvoorbeeld smartphone- en laptopschermen, de afbraak van melatonine stimuleren. Dit gebeurt vaak heel subtiel, waardoor je langzamerhand het idee krijgt niet meer moe te zijn en geen slaap te hebben.

   

Daarnaast spelen de stresshormonen die in het vorige stukje werden beschreven ook een rol bij melatonine. Uit onderzoek is gebleken dat zij de effectiviteit van melatonine verminderen.

   

Melatonine komt echter ook voor in planten en heeft hetzelfde effect als de melatonine die in het lichaam wordt aangemaakt. Gezien veel factoren de aanmaak, afbraak en effectiviteit ervan belemmeren, is Melatonine ook als ingredient opgenomen in Braincaps Night.

    

De dosering van melatonine is echter enorm belangrijk voor een goed effect. Een te hoge dosering melatonine neemt namelijk de lichaamseigen melatonine-afgifte over. Dat is niet gevaarlijk, maar zorgt wel voor dat je de melatonine inname zelf moet regelen, zolang je melatonine gebruikt. Je lichaam merkt namelijk dat er extern melatonine wordt toegediend, en stopt daarom zelf met afgeven, zolang je extern melatonine blijft innemen. Echter, in Braincaps Night hebben we bewust voor een relatief lage dosering gekozen. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat een lagere dosering de lichaamseigen melatonine-afgifte juist ondersteunt en stimuleert, maar de functie ervan niet overneemt. Zo raakt de lichaamseigen slaap-waakritme daarmee niet verstoord.

Slaapkwaliteit

Slaapkwaliteit

De kwaliteit van de slaap is net zo belangrijk als het in slaap vallen zelf. Sommige mensen blijven erg oppervlakkig slapen en worden snel wakker. Voor een goede nachtrust dient men eigenlijk ononderbroken door te kunnen slapen.

   

Zodoende zit er in Braincaps Night het ingrediënt 5-HTP. Dit is de voorloperstof van de neurotransmitter Serotonine (oftewel, 5-HTP wordt omgezet in serotonine). Serotonine speelt een belangrijke rol bij het slapenvoornamelijk wanneer men eenmaal aan het slaap is. Het stelt het lichaam in staat om dieper te slapen. Daarnaast is 5-HTP betrokken bij het vormen van een goede stemming en emoties. Daarom heeft het naast de slaap, ook invloed op de stressregulatie.

Bij de kwaliteit van slaap denkt men vaak aan het aantal geslapen uren. Echter, de inhoud van de slaap, ongeachte de aantal uren, is net zo belangrijk. Slaap bestaat namelijk uit verschillende fases die in twee hoofdcategorieën worden verdeeld: de non-REM slaapfase en de REM slaapfase. REM staat voor Rapid Eye Movement. Deze naam is gegeven omdat de REM slaapfase zich onder andere kenmerkt door snelle oogbewegingen gedurende de slaap. Bij de non-REM slaapfase bewegen de ogen juist langzaam of helemaal niet. Waarom de ogen bij de REM fase zoveel bewegen, is niet geheel bekend.

   

Bij het in slaapvallen treden we eerst in de non-REM slaapfase. Deze slaapfase wordt onderverdeeld in 3 stadia. Gedurende stadia 1 slapen we heel oppervlakkig. De spieractiviteit wordt steeds minder en de ogen bewegen traag. In stadia 2 wordt de hersenactiviteit aanzienlijk lager en stoppen de ogen met bewegen. Naar mate de hersenactiviteit steeds lager wordt, treden we uiteindelijk stadia 3 in. Dit stadia kenmerkt zich door extreem trage hersenactiviteit en wordt gezien als de diepste slaapfase.

   

Na stadia 3 komen we terecht in de REM slaapfase. Gek genoeg neemt de activiteit van de hersenen plots weer enorm toe in deze fase. De hersenactiviteit tijdens de REM slaapfase is vergelijkbaar met wanneer we wakker zijn. De REM slaapfase wordt daarom ook wel de paradoxale slaap genoemd, aangezien in deze fase de hersenen bijna even actief zijn als in een gewekte toestand. Opvallend is dat dromen voornamelijk tijdens de REM slaapfase plaats vinden.

   

Wat de exacte functie van iedere slaapfase is, weten onderzoekers nog niet. Echter, met de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, kunnen over het algemeen stellen dat de non-REM slaapfase voornamelijk bijdraagt aan het herstellen en opladen van de hersenen. De REM-slaapfase zou voornamelijk betrokken zijn bij het verwerken van opgedane informatie gedurende de dag en het vormen van geheugen.
Sommige mensen komen moeilijk in de diepe slaapfase (stadia 3 van de non-REM fase), of blijven te kort daarin. Ondanks genoeg slaapuren kan iemand zich daardoor alsnog niet goed uitgerust voelen na ontwaken. De neurotransmitter (signaalstof in de hersenen) Serotonine heeft invloed op de diepte van de slaap. Serotonine lijkt het makkelijker te maken voor de hersenen om tot de diepere slaapstadia toe te treden.

   

Zodoende zit er in Braincaps Night het ingrediënt 5-HTP. Dit is de voorloperstof van Serotonine (oftewel, 5-HTP wordt omgezet in serotonine). Hiermee stelt Braincaps de hersenen in staat om makkelijk in diepere slaapstadia te komen. Dit resulteert vaak in het frisser opstaan en een energieker gevoel gedurende de dag.

Hersenen vitaal houden: de Brainvitamines

Het is algemeen bekend dat vitamines en mineralen belangrijk zijn voor de algehele gezondheid. Bepaalde specifieke vitaminen en mineralen zijn echter van cruciaal belang voor de hersenen, en vormen een fundamenteel onderdeel van een goed functionerend brein. De belangrijkste zijn vitamine B6, vitamine B12, vitamine D en Zink, en zijn zodoende opgenomen in de Braincaps Night capsules. Zij dragen bij aan een beter herstel tijdens de slaap, bevorderen de kwaliteit van de slaap en dragen bij aan een frisse ontwaking.

   

Vitamine B12 is betrokken bij meerdere belangrijke functies. Daar is de vorming van rode bloedcellen één van. Rode bloedcellen transporteren zuurstof naar alle zuurstof behoevende cellen. De hersenen verbruiken een groot door van de totaal getransporteerde zuurstof. Zonder vitamine B12 kunnen er geen rode bloedcellen gevormd worden. Vitamine B12 heeft echter ook een directe invloed op het zenuwstelsel. Het ondersteunt de snelheid waarmee signalen tussen zenuwcellen uitgewisseld kunnen worden. Vitamine B12 is namelijk betrokken bij de aanmaak van myeline. Wanneer myeline zich om zenuwen heen wikkelt, noemen we het een myelineschede. Het is vergelijkbaar met isolatiemateriaal rondom een elektriciteitsdraad. De myelineschede zorgt ervoor dat het signaalverloop tussen zenuwcellen sneller gaat. Tevens springen signalen minder snel over naar andere zenuwen.

   
Vitamine B12 zorgt ook voor de bescherming van de myelineschedes. Het fungeert namelijk als cofactor bij de omzetting van methylmelonyl CoA in succinyl CoA. Als dit niet gebeurt, wordt methylmelonyl CoA omgezet in methylmalonzuur (MMA): MMA destabiliseert de myelinelaag. Kortom, vitamine B12 is enorm belangrijk bij het transporteren van zuurstof en draagt bij aan snellere signaalgeleiding tussen zenuwen.

   
Vitamine B6 is betrokken bij een tal van processen, maar het meest interessante bij Braincaps Night is zijn rol bij de aanmaak van serotonine. Deze vitamine bevordert namelijk de enzymatische werking van Aromatic L-amino acid decarboxylase (AADC). Het enzym AADC zet 5-HTP om in serotonine. 5-HTP is namelijk het voorloperstofje van serotonine. Aangezien 5-HTP op zichzelf ook een ingredient in Braincaps Night is, werken vitamine B6 en 5-HTP synergetisch. De verhoogde aanwezigheid van serotonine zorgt er op zijn beurt voor dat de hersenen makkelijker en langer in een diepe slaap treedt. Uitgebreide informatie daarover is onder alinea Slaapkwaliteit te lezen. Naast zijn rol in de slaap, helpt serotonine de hersenen bij het aanpassen aan een stressrepsons. Het belang daarvan wordt uitgelegd onder alinea Stress en slapeloosheid

   

Vitamine D, ook wel de zonnevitamine genoemd, wordt normaal gesproken onder de huid aangemaakt onder invloed van ultraviolette B-stralen (oftewel zonnestralen). Deze vitamine draagt bij aan het energieker voelen gedurende de dag. Een te kort aan vitamine D wordt geassocieerd met vermoeidheidsklachten. Wetenschappers stellen dat dit hoogstwaarschijnlijk te maken met de rol die vitamine D speelt bij het metaboliseren van energie. Energie wordt namelijk aangemaakt in de mitochondria. Dit zijn energiefabriekjes die zich in cellen bevinden. Voor het optimaal kunnen functioneren van de mitochondria is vitamine D nodig. Aangezien vitamine D voornamelijk onder invloed van zonnestralen wordt aangemaakt, komt een te kort aan deze vitamine relatief vaak voor in Nederland. Suppletie van vitamine D kan daarom effectief bijdragen aan het frisser en energieker voelen.

   

Echter, wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat vitamine D ook positieve effecten heeft op de hersenen. Het is speelt namelijk een grote rol bij de ontwikkeling en differentiatie van zenuwcellen. Wetenschappers kwamen erachter dat vitamine D de afgifte van zogenoemde Neurotrophic Factors (NF) stimuleert. Dit zijn stoffen die nauw betrokken zijn bij de groei en ontwikkeling van zenuwcellen. Het interessante is dat de neurotrophic factors voornamelijk in de hippocampus worden afgegeven, de deel van de hersenen waar het (langetermijn)geheugen wordt gevormd. Een vitamine D te kort werd voorheen al geassocieerd met geheugenproblemen en dementie. Wetenschappers stellen dat de verminderde aanmaak van de neurotrophic factors, door een te kort aan vitamine D, mogelijk de onderliggende oorzaak is van de geheugenproblemen.

   

Het mineraal Zink is betrokken bij meer dan 300 processen in het lichaam, waaronder slaap en cognitieve functies. Een wetenschappelijke studie toonde aan dat mensen met een tekort aan zink, minder goed sliepen. Mensen met een hoger zinkgehalte sliepen gemiddeld langer en beter. Hoe zink precies bijdraagt aan de slaap is nog onbekend. Wat onderzoekers wel weten, is dat zink bijdraagt aan de synaptogenese, het aanleg van synapsen (de contactplaatsen tussen zenuwcellen). Op deze contactplaatsen kunnen zenuwcellen onder andere elkaar activeren en signalen doorgeven.

Samengevat

De ingrediënten in Braincaps Night voorkomen stress en overspanning en dragen actief bij aan het makkelijker in slaap kunnen vallen. Daarnaast zorgen de vitaminen en mineralen voor een optimaal herstel van de hersenen. Opgesomd zorgt Braincaps Night de volgende processen:

  • afremmen van een doorgeslagen stressreacties
  • creëren van ontspanning en rust in het brein
  • opwekken van slaap om makkelijk in slaap te kunnen vallen
  • de slaapkwaliteit verbeteren door toe te treden in diepere slaap
  • het in stand houden en stimuleren van signaalgeleiding tussen zenuwcellen
  • herstel, groei en differentiatie van zenuwcellen


Ieder ingrediënt is door de European Food Safety Authority (EFSA) als veilig voor het lichaam verklaard.

vragen?


Inhoudsopgave

Ervaringen

195 reviews

Mijn ervaring

Normaal heb ik ontzettend veel moeite om me te concentreren, maar nu gaat dat beter.

Manouk
Fijner dan Ritalin

Top product en zonder nadelen zoals bij het gebruik van ritalin!

MO
Braincaps

Als je gefocust begint met studeren heb ik zeker het idee dat de braincaps werken. Ik werk er zeker lekker … lees meer "Braincaps"

Merel
Wisselend

Op sommige momenten werken de braincaps niet bij mij.

Paul
Geen Ritalin, wel goed!

2x gebruikt, zeer tevreden. Van tevoren al gewaarschuwd dat je niet ‘te hoge’ verwachtingen zou hebben – het is immers … lees meer "Geen Ritalin, wel goed!"

Celine
Hoog cijfer!

Top product! Leren ging super en mijn cijfer was bovenverwacht goed!

Femke
Vaste klant

Ik ben inmiddels al een tijdje vaste klant bij Braincaps en zeer tevreden. Heb het idee dat het veilig is … lees meer "Vaste klant"

Roos
Al mijn tentamens gehaald.

Ik heb recentelijk 30 braincaps aangeschaft en ik ben zéér tevreden. Nadat ik een braincap had ingenomen merkte ik direct … lees meer "Al mijn tentamens gehaald."

Fabian
Volle dagen met Braincaps

Ik ben zeer tevreden over de braincaps! Ik gebruik er op een volle leerdag (10.00-20.00 uur), alleen tijdens de tentamenperiode, … lees meer "Volle dagen met Braincaps"

Ali
Recensie

Het werkt echt super.

Cheyenne
Voor mij niet effectief

Ik merkte er niet veel erg van helaas.  Ik heb 2 keer 1 pil ingenomen, 2 pillen tegelijk leek me … lees meer "Voor mij niet effectief"

Flora
Cafeine voor de tentamens

Het is fijn met de cafeïne en de betere concentratie. Net recent een nieuw zakje aangeschaft voor het afstuderen.

Lars
Goede prijs/kwaliteit verhouding

Ik heb Braincaps besteld omdat ik het optimale uit m’n hersenen wil halen voor mijn tentamens. Toen ik er eentje … lees meer "Goede prijs/kwaliteit verhouding"

Rutger
Werkt goed!

Als ik me niet kan concentreren helpt braincaps me altijd om toch bezig te gaan. Met braincaps night slaap ik … lees meer "Werkt goed!"

Kevin
Achteraf duidelijk verschil

Ik kwam een nieuwsartikel tegen over Braincaps. Het leek mij wel een interessant product en zeker het proberen waard. Op … lees meer "Achteraf duidelijk verschil"

Stefan
Rijbewijs gehaald!

werkt erg goed, ik heb Adhd en heb dus moeite om mijn concentratie vast te houden en met braincaps was … lees meer "Rijbewijs gehaald!"

Rene
3-4 uur concentratie

Werkt super! Begint al na zo’n 20 minuten te werken en ik kan me tot zo’n 3-4 uur erg goed … lees meer "3-4 uur concentratie"

Lisanne
Concentratie zonder crash

Ik vind Braincaps super fijn. Ik heb het gister voor de eerste keer gebruikt toen ik aan m’n project moest … lees meer "Concentratie zonder crash"

Rob
Niet onrustig

werkt goed voor het concentreren! mijn lichaam word er niet onrustig van in tegenstelling van cafeïne in een paar koppen … lees meer "Niet onrustig"

Mike
Werkt echt

ik heb het idee dat braincaps echt helpt. Ik ben minder afgeleid en kan me beter concentreren.

Sarah
Door de meteorologie knallen

ik heb het nu een paar dagen geprobeerd en het bevalt best goed zeker na een dag werken als ik … lees meer "Door de meteorologie knallen"

Beau
Werkte niet echt

Ik weet niet of ze veel effect hadden, voelde niet veel, maar misschien omdat ik bepaalde medicijnen gebruik

Ricknaldo
Goed

Het werkt goed, ik heb niet het gevoel dat ik mij echt anders ga gedragen allee ik kan wel zeker … lees meer "Goed"

Jackelien
Ook na een korte nacht studeren!

Braincaps werkt bij mij heel erg goed! Mijn ervaring is dat je alleen maar door wilt met studeren. Zelfs als … lees meer "Ook na een korte nacht studeren!"

Louise
Hoge cijfers!

Toetsweek ging lekker mede dankzij Braincaps!

Gok
Goed voor lange lessen

Was benieuwd naar de werking, dus besloot ik het eens te proberen. Snelle levering van de pillen! Na het slikken … lees meer "Goed voor lange lessen"

B.L.
Gezonde concentratie

Het product doet precies wat het zegt. Je moet zelf wel kijken wat het beste bij je werkt qua inname. … lees meer "Gezonde concentratie"

Danny
Doet waar het voor gemaakt is

Werkt echt goed al je lang achter elkaar moet leren voor een tentamen. Ik merk wel dat ik er meer … lees meer "Doet waar het voor gemaakt is"

Martijn
Aanrader

Ik ben zelf normaal niet echt van de “hulpmiddelen” zoals deze maar wou dit toch een keer proberen omdat het … lees meer "Aanrader"

Anoniem
Heel geconcentreerd

Door de Braincaps kan ik een aantal uren heel geconcentreerd aan het werk!

Annelies
Stressverminderende werking

Braincaps bevallen mij goed. Ik heb nu 2 keer besteld en sta op het punt een nieuwe bestelling te plaatsen. … lees meer "Stressverminderende werking"

Wessel
Ideaal voor de ochtenden!

Enorm chill als je ochtenden haat! Ik gebruik ze eigenlijk alleen maar in de ochtend, aangezien ik zo moeilijk op … lees meer "Ideaal voor de ochtenden!"

Esmee
Bij belangrijke toetsen

Ze werken heel goed, ik gebruik het niet elke dag om er niet afhankelijk van te zijn. Bij belangrijke toetsen … lees meer "Bij belangrijke toetsen"

Mansi
Nodig bij tentamenperiode’s

Het werkt super goed! Ik heb het altijd nodig bij tentemenperiode’s. Het helpt mij echt wel met concentreren

Shelley
Lang geconcentreerd

Ik kon me beter focussen, bleef echt lang geconcentreerd, echter moest ik wel alsnog in een rustige kamer zitten (anders raak ik … lees meer "Lang geconcentreerd"

Yannick
Top product!

Braincaps helpt mij bij het focussen op mijn werk op momenten dat het echt nodig is. In tegenstelling tot koffie … lees meer "Top product!"

Laura
Geweldig alternatief

Waar de Ritalin veel risico’s met zich meebrengt werkt Braincaps alleen maar positief. Laatst voor het eerst de Braincaps Night … lees meer "Geweldig alternatief"

Floris
Night Caps

Heel tevreden met de night caps. Ik slaap makkelijker in en ik slaap door. Eindelijk!

Barbara Kok
Super fijn

ik kreeg er veel energie van en ik kon er goed mee leren. Een aanrader!

Nienke
Beter dan koffie, niet gevaarlijk!

Het werkt effectief, maar je hebt niet het idee dat je iets slechts/ongezonds tot je neemt. Perfecte vervanger van koffie, … lees meer "Beter dan koffie, niet gevaarlijk!"

Niels
Prima concentratiemiddel!

Niet alleen voor het studeren, maar ook voor het schrijven van al dan niet lange artikelen zijn Braincaps een goede … lees meer "Prima concentratiemiddel!"

Jay
Prima!

Tijdens tentamenweek ga ik echt als een speer! Neem er ook eentje net voor een tentamen en dat helpt ook … lees meer "Prima!"

Esther
Prima product

Goed voor het leren van tentames / examens!

Elmar
Concentratie boost

Sinds ik Braincaps gebruik kan ik beter studeren. Ik kan me langer concentreren en blijf scherp en wakker wanneer ik … lees meer "Concentratie boost"

Dion
Clear mind

Braincaps geven mij een helder gevoel in mijn hoofd. Ik kan mij beter concentreren en ik kan mijn concentratie ook … lees meer "Clear mind"

Femke
Top!

Ik zag het vaak voorbij komen, maar wilde er nooit aan beginnen. Toch heb je het aan het einde van … lees meer "Top!"

Nesat
Afgestudeerd!

In mijn vierde leerjaar van mijn Hbo-opleiding ben ik in aanraking gekomen met ritalin. Na het innemen van ritalin kon ik … lees meer "Afgestudeerd!"

Volkan
Geen ritalin meer

Ik heb een goede ervaring gehad met Brain caps! Ik gebruikte het voor mijn tentamens die ik moest halen en … lees meer "Geen ritalin meer"

Bart
Werkt erg goed!

Werkt erg goed!

Laura
Echt super chill!

Ik had vaak moeite met concentreren. Ik heb zelf weinig tijd en als ik moet studeren dan moet ik dat … lees meer "Echt super chill!"

Nienke
Concentreren gaat beter

Normaal heb ik ontzettend veel moeite om me te concentreren, maar nu gaat dat beter.

Manouk
Nette service

Het werkt wel alleen houd de concentratie niet langer vast dan 2 uur. Verder Prima, toen eerste levering niet was … lees meer "Nette service"

Rein
Door tentamens gesleept

Een bomvolle tentamen week.. hoe kom ik die door vroeg ik mij af. Onder andere De braincaps hebben mij hierdoor … lees meer "Door tentamens gesleept"

Anoniem
Goed product

Ik ben erg tevreden over braincaps. Het werd snel geleverd en ben het toen gelijk gaan proberen aangezien ik tentamens … lees meer "Goed product"

Anouk
Werkt echt goed!

Werkt echt goed!

Hendrik
Geweldig

Geweldig. Helpt me sterk met focussen heb daarna gelijk 30 bij besteld.

Jeroen
concentratie niveau van een vliegende zeearend

Niet heel lang geleden kwam ik via facebook bij braincaps. Ik dacht joh ik probeer het gewoon een keer. Aangezien … lees meer "concentratie niveau van een vliegende zeearend"

Luuk
Als een speer

Voor de examens ben ik voor het eerst braincaps gaan gebruiken, ik had nog geen ervaring met deze pillen en … lees meer "Als een speer"

Pim
Propodeuse behaald!

Ik ben 3 maanden geleden gestart met het gebruiken ervan. Dit op aanraden van mijn huisgenoot die net zoals ik … lees meer "Propodeuse behaald!"

Lisa
Werkt echt!

Braincaps werkt echt! Ik krijg veel meer studeren gedaan in een dag en de studietijd vliegt voorbij! Ik merk ook … lees meer "Werkt echt!"

Meggy
Ik gebruik het altijd tijdens het studeren en het werkt perfect.

Ik gebruik het altijd tijdens het studeren en het werkt perfect.

Ton
Niet meer drie keer lezen

Braincaps zorgen ervoor dat ik effectiever leer. Ik hoef niet langer teksten drie keer te lezen, omdat ik gefocust blijf. … lees meer "Niet meer drie keer lezen"

Robin
Niet meer zonder

Beste Braincap team, nadat ik achter ben gekomen over jullie Braincap capsules ben ik begonnen met het gebruik ervan. Ik … lees meer "Niet meer zonder"

Farah
Geweldig

Op aanraden van een studiegenoot Braincaps gekocht. Wat een te gekke ervaring. Omdat we zijn aangekomen bij het laatste blok … lees meer "Geweldig"

Rick
Goeie poeier

Top spul, heb me al een hele lange tijd niet meer zo goed kunnen concentreren.

Yannick
Als een malle

Ikzelf heb er flink wat verslagen mee gehaald. Zag geen laatste redmiddel meer dus dacht why not en het hielp … lees meer "Als een malle"

Roos
Een voldoende

Mijn eerste gedachte was gelijk, dit (braincaps) werkt vast niet. Maar desondanks wou ik het toch héél graag zelf proberen. … lees meer "Een voldoende"

Sabrina
Goed spul!

Goede prijs- kwaliteitsverhouding, ben de tentamenweek goed doorgekomen.

Suus
Toegevoegde waarde

De naam braincaps zegt eigenlijk al genoeg! Ik kreeg een goede boost van de caps en het heeft zeker geholpen tijdens mijn afstuderen. … lees meer "Toegevoegde waarde"

David
Boos en Night

Ik had al eens een video gezien over braincaps en wou het graag bestellen. Dit moest ik wel eerst overleggen, … lees meer "Boos en Night"

Anne-Li
Overtuigd

In het begin was ik best skeptisch over het product en ik heb best lang getwijfeld om het aan te … lees meer "Overtuigd"

Britt
Super

Goed product en echt een aanrader. Ik heb er erg veel profijt van gehad. Nu wil ook de night caps … lees meer "Super"

Onur
Helpt echt

Eerste tentamenweek ging niet heel geweldig. Hierdoor in 2e tentamenweek 11 toetsen. Ik zocht naar iets dat mij kon helpen … lees meer "Helpt echt"

Bente
Matig

Bij mij werkten de capsules matig of helemaal niet. Ik gebruikte altijd koffie en blijf dat de komende tijd doen. … lees meer "Matig"

Johan
Geeft een boost

Braincaps geven een redelijke studieboost die een paar uur standhoudt. Merk dat studeren zonder echt een stuk moeizamer gaat. Heeft … lees meer "Geeft een boost"

Louis
Elke dag een examen erin knallen
Rowan

ik ben ech heel blij met de braincaps, vooral omdat ik nu in mijn examen drieweekse zit en bijna elke … lees meer "Elke dag een examen erin knallen"

Rowan
Braincaps zijn voor mij hét gezonde alternatief voor Ritalin, zeker een aanrader!

Ik had altijd vrij veel moeite om mij voor langere tijd te focussen op leren, dan wel huiswerk maken. Sinds ik … lees meer "Braincaps zijn voor mij hét gezonde alternatief voor Ritalin, zeker een aanrader!"

Pepijn
WoW, goed spul!

Sinds ik Briancaps gebruik, gaat het leren een stuk beter! Aanrader!

Dylan
Super!

Het is natuurlijk geen wondermiddel, maar het werkt stimulerend en het helpt mij zeker met het concentreren!

Noor
Ik was eerst sceptisch, maar wat een topspul!

Veel van de braincaps gezien, maar was er altijd sceptisch over. Toch maar besteld en zeer tevreden! Wat een top … lees meer "Ik was eerst sceptisch, maar wat een topspul!"

Niva
Laatste en extra energie om het school jaar af te ronden.

Wat een super spul. Door verschillende factoren een behoorlijke achterstand gekregen op school. Maar door braincaps weer super veel energie … lees meer "Laatste en extra energie om het school jaar af te ronden."

Roos
Prima spul!

Werkzame stoffen, super concentratie, geen crash.

Yixiang
Super

Het helpt echt goed ! Laatse paar weken en nogsteeds heel veel te doen 🙁 Gelukkig heb ik grotendeels alweer … lees meer "Super"

Conchita
het werkt echt!

Door Braincaps ben ik toetsen beter gaan maken. Mijn concentratie werd uitermate beter nadat ik een Braincap had genomen. Ook … lees meer "het werkt echt!"

Daan
Studentensyndroom

“Scriptie, Scriptie, Scriptie, Scriptie, SCRIPTIE” juicht een groot publiek ik mijn hoofd. Een heel stadion vol met mensen dat wil … lees meer "Studentensyndroom"

Angelo
Mijn verhaal

Het begon allemaal een jaar geleden toen ik in mijn derde jaar van de HBO opleiding sportmanagement zat. Voor studenten … lees meer "Mijn verhaal"

Emily
Net een superhuman

Ik heb braincaps gebruikt toen ik moeite had met het leren voor de examens. Ik had ooit een keer een … lees meer "Net een superhuman"

Bas
Dit bespaart ons kneiter veel geld en daarom bestellen we daar nu een leuk t-shirt van

Het begon allemaal binnen mijn vriendengroep, we zijn allemaal erg chaotisch en hebben moeite met concentreren op de te leren … lees meer "Dit bespaart ons kneiter veel geld en daarom bestellen we daar nu een leuk t-shirt van"

Rick
3.5 uur concentratie!

Op dit moment zit ik in mijn eerste jaar van het HBO en moet ik al mijn 60 studiepunten halen … lees meer "3.5 uur concentratie!"

Tom
Proefwerkweek

Ik heb de braincaps besteld en wist niet wat ik ervan moest verwachten, ik merkte na gebruik gelijk dat mijn … lees meer "Proefwerkweek"

Robin
Fantastisch

Heb door braincaps een 9 gehaald voor mijn wiskundexamen. Werkt fantastisch. Voor mij werkt 1 capsule per keer het beste. … lees meer "Fantastisch"

Liam
Op aanraden

Door Braincaps heb ik kunnen leren voor mijn vervroegde eindexamen geschiedenis. Ik heb deze cap gebruikt om mijn normale dagelijks … lees meer "Op aanraden"

Sanne
Minder stress terwijl je meer doet

Nadat ik tegen een plateau aanzat met mijn productiviteit en concentratie heb ik maar besloten Braincaps te proberen. Resultaat valt … lees meer "Minder stress terwijl je meer doet"

Geert
Top spul

Vorige week voor het eerst gebruik en ik heb mij uren lang kunnen focussen op mijn werk. Geen last van … lees meer "Top spul"

Lindsay Landgraf
Top

Scriptie schrijven in de vakantie als iedereen leuke dingen gaat doen… Door Braincaps toch net even iets makkelijker gemaakt! Het … lees meer "Top"

Daniëlle
Redder in nood

De ideale vervanger voor Energy Drinks en mijn Redder in Nood tijdens tentamenperiodes!

Thalitha
Heel chill!

Ik pak normaal om de 5 minuten lezen mn telefoon. Als ik nu mn telefoon ergens achter me neerlegde vergat … lees meer "Heel chill!"

Nina
Werkt top!

Ik gebruik de braincaps voor tentamenweken, om te leren maar ook tijdens de tentamens zelf. Voor mij werkt het uitstekend … lees meer "Werkt top!"

Kelly
Sleutel tot succes

Braincaps heeft mij geholpen om reports sneller, productiever en effectiever te schrijven. Braincaps is voor mij de sleutel tot succes … lees meer "Sleutel tot succes"

Dion Sporkslede
Werkt echt!

Ik ben erg blij met de Braincaps. Ik leer er een stuk makkelijker mee. Binnenkort maar eens de Night bestellen!

Daphne
Diep geslapen

Ik gebruik alleen Braincaps Night, omdat ik altijd slecht slaap. Ik kom enorm makkelijk in slaap en slaap zo de … lees meer "Diep geslapen"

Henk
Vaste klant

Ik gebruik al sinds het begin Braincaps bij mijn tentamens. Ik raad het iedereen ook aan!

Naomi
een verbetering

Het is geen wondermiddel, maar heb er zeker profijt van!

Sjon
Ondernemer

Als ondernemer maak ik lange dagen. Braincaps helpen mij in de avonden dat mijn concentratie en motivatie afnemen

Felicia
Goede prijs kwaliteit

Braincaps is goed betaalbaar. Ik ben goedkoper uit dan wanneer ik steeds koffie moet kopen, en het werkt nog beter … lees meer "Goede prijs kwaliteit"

Timo
Een tip!

Braincaps Boost werkt goed, maar neem het niet op lege maag. Ik vind dat niet erg prettig

Lara
Goede service

Mijn eerste bestelling was helaas niet aangekomen. Ik stuurde een mailtje, werd vriendelijk geholpen en had de volgende dag al … lees meer "Goede service"

jeroen
Mijn favoriet

Ik heb meerdere “studiepillen” geprobeert. Braincaps is naar mijn ervaring het effectiefste

Sandra
Gratis Braincaps

Ik heb Gratis (!) Braincaps gekregen nadat ik wat vrienden had gemaild over Braincaps. Top actie!

Rita
Het werkte! Ook niet zo’n beetje, maar gewoon BAM!

Onze dochter studeert geneeskunde en was – alleen al vanwege haar opleiding natuurlijk – ernstig geïnteresseerd in BrainCaps. Nou is … lees meer "Het werkte! Ook niet zo’n beetje, maar gewoon BAM!"

Patrick
De tijd vliegt!
Rachelle

Ik ben begonnen met Brain Caps tijdens het schrijven van mijn scriptie. Voor mij is het altijd lastig geweest om … lees meer "De tijd vliegt!"

Rachelle
Super!

Ik had zelf nogal problemen met het concentreren tijdens het leren… De eerste tentamens had ik allemaal al verknalt en … lees meer "Super!"

Jordi
studie

In mijn studie gebruiken veel mensen ritalin. Ik durfde dit nooit te gebruiken en kwam toen bruincaps tegen. Deze helpen … lees meer "studie"

Gert
super focus

Er is bij mij recentelijk add geconstateerd en ik heb daar nu medicijnen voor. Door die medicijnen heb ik nu … lees meer "super focus"

Diana
Werkt beter dan verwacht!

Ik heb inmiddels al bijna een jaar Braincaps gebruikt. Zowel de boost als night. Als ik boost inneem heb ik … lees meer "Werkt beter dan verwacht!"

Tim
Concentratie boost

Dankzij de Braincaps ben ik langer gefocust waardoor ik mij goed op mijn leerwerk kan richten en daardoor geen tijd … lees meer "Concentratie boost"

Frank
Werkt bij mij super goed

Braincaps heeft mij super goed geholpen met het leren van mijn tentamens. Ik heb normaal totaal geen concentratie. Met braincaps … lees meer "Werkt bij mij super goed"

Amber
Helpt mij absoluut bij mijn studie!

Ik ben zelf erg tevreden over deze caps, je concentratie en de motivatie om wat te gaan doen voor school … lees meer "Helpt mij absoluut bij mijn studie!"

Aalbers
Dit is de beste…

Als je hier bent omdat je de film limitless hebt bekeken en denkt: ”wie weet bestaat er echt zo’n pil??” … lees meer "Dit is de beste…"

V to the Z
Bedankt braincaps

In eerste instantie was ik een beetje sceptisch over het gebruik van braincaps. Uit eindelijk heb ik besloten het toch … lees meer "Bedankt braincaps"

Nicole Bontekoe
Een betere concentratie zonder ongewenste bijtrekjes!

Ik heb geen bijzonder verhaal en ben ook niet van een energie-verslavende stof af nu ik Braincaps gebruik. Ik ben … lees meer "Een betere concentratie zonder ongewenste bijtrekjes!"

Iris
Ik ben heel tevreden!
Esmee

Ik heb altijd al erg last gehad van concentratie problemen. In de klas kon ik mij nooit concentreren, ook al … lees meer "Ik ben heel tevreden!"

Esmée
goed

goed goed

jeanine
Langer geconcentreerd

Toen ik de eerste keer braincaps nam, verwachtte ik er niet heel veel van. Maar ik gebruik ze sindsdien elke … lees meer "Langer geconcentreerd"

Yasmin
tijdverspilling

ik heb dit product gekocht en het werk voor geen ene meter verspil je geld liever aan iets anders

marco
Super

Had een tijd geleden Brain caps ingenomen om te leren. Het werkte toen super. Nu heb ik stage en moet … lees meer "Super"

Nikki
Propedeuse behaald

Eerste jaar hbo, laatste weken braincaps gebruikt. Goede focus en uiteindelijk de P binnen gesleept.

Wessel
Propedeuse halen

Door deze caps kon ik mijzelf veel langer concentreren. Hierdoor heb ik mijn P gehaald. Ik had tot 3 uur … lees meer "Propedeuse halen"

Joris
Propedeuse behaald

Eerste jaar hbo, laatste weken braincaps gebruikt. Goede focus en uiteindelijk de P binnen gesleept.

Wessel
Aanrader!

Toen ik het eenmaal las dacht ik dat het niet zou werken, maar heb t toch gekozen en het werkt … lees meer "Aanrader!"

Fahim
Helemaal mooi

Die pilletjes hebben mij goed door de tentamens heel gesleurd!

Esther
Werkt perfect

Ik heb een tijdje geleden in het nieuws over braincaps gelezen. Toen werd ik er erg nieuwsgierig naar en heb … lees meer "Werkt perfect"

Manon
Eerst sceptisch, nu optimistisch

Ik was eerst heel sceptisch over het gebruik van de braincaps. Ik heb er veel over gelezen en het toch … lees meer "Eerst sceptisch, nu optimistisch"

Aart
Fijn!

Ik gebruik braincaps tijdens de tentamenperiodes om net iets effectiever te zijn. Ik gebruik 1 á 2 per studiedag en … lees meer "Fijn!"

Lies
Topspul

Ik doe mijn profielwerkstuk over cafeïne, en gebruik jullie braincaps voor mijn proefjes. Het leuke is, ik gebruik de braincaps … lees meer "Topspul"

Silke
Top product!

Ik ben met dit product in aanraking gekomen via een medestudent. in 1 woord: geweldig!! Hoge concentratie, langer doorwerken etc! … lees meer "Top product!"

Pieter
helemaal top

prima pillen om beter te kunnen concentreren!

kevin
Super fijn!

Braincaps hebben mij geholpen mijn laatste punten binnen te slepen om te mogen afstuderen, anders had ik een half jaar … lees meer "Super fijn!"

Maartje
Braincaps = goede cijfers!

Sinds vorig jaar gebruik ik bij elke tentamenweek braincaps en het werpt zijn vruchten af. Ik ben veel geconcentreerder dan … lees meer "Braincaps = goede cijfers!"

Siska
Aanrader

Het is een goed product ik kon me opeens veel beter focussen.Ik heb mijn toetsweek echt goed gemaakt dankjewel.

Enes
geweldig

ik wilde het graag proberen en in een woord.. geweldig. ik kan me nu veel beter concentreren. Super bedankt!

japser
Top product

Product leren kennen via een medestudent van vroeger, en I love it! Hoge concentratie, langer doorwerken, ideaal voor de tentamen … lees meer "Top product"

Bennie
Maakt het gemakkelijker

Het werkt uitstekend. Ik kan me beter maar ook langer focussen. Ik onthou dingen sneller. Als je je moeilijk kan … lees meer "Maakt het gemakkelijker"

Marko
Niet goed

Ik heb een tijdje jullie product uitgeprobeerd en ik merk geen verschil na zowel de braincaps boost als de braincaps … lees meer "Niet goed"

romienho fernandes
Beperkt

Het product werkt wisselend, soms krijg ik er wel goede focus mee, andere dagen is het alsof ik niks heb … lees meer "Beperkt"

Yixiang
Ziet er goed uit

Ik ga het bestellen en proberen! Heb veel goede dingen er over gehoord, ben benieuwd.

Ilayda
Top spul

Braincaps is echt super voor als je bijvoorbeeld tentamens hebt en hiervoor hard moet leren. Het geeft je net een … lees meer "Top spul"

Dani Eijer
Aanrader

Ga er altijd lekker op !

Daan
Aanrader

Ga er altijd lekker op !

Daan
Braincaps

Na enkele braincaps te hebben geprobeerd van een vriendin ben ik enthousiast. Door de caps kan ik mij niet alleen … lees meer "Braincaps"

Laurencia
Brainboost

Ik kan mij langer focussen en word er scherper van! Ik ervaar zeker de positieve effecten

Laura
Top voor studeren

Heel fijn om te gebruiken wanneer je van plan bent een studeerdagje in te plannen. Concentratie is top!

Sofie
Dé oplossing tijdens de tentamenperiode

Met behulp van de Braincaps is het studeren erg vooruit gegaan. Ik kan mij nu voor een langere tijd beter … lees meer "Dé oplossing tijdens de tentamenperiode"

Adam
Werkt goed, alleen te laat geleverd

Ik heb braincaps geprobeerd om mij beter te kunnen concentreren tijdens college en het lezen van teksten. Dit werkte goed, … lees meer "Werkt goed, alleen te laat geleverd"

Eva
werking

doet wat het moet doen

irez
Geweldig tijdens je tentamenweek!

Een medestudent raadde me Braincaps aan om te leren voor mijn tentamenweek. Mijn concentratie was geweldig en ik heb veel … lees meer "Geweldig tijdens je tentamenweek!"

Anton
Gegarandeerd succes

Ik neem altijd in de drukke periodes braincaps, ik heb ze met het afstuderen van vorige opleiding ontdekt en wil … lees meer "Gegarandeerd succes"

Dieuwke
Braincaps helpen me geconcentreerd te

Braincaps helpen me geconcentreerd te blijven en door te zetten tijdens het leren. Alhoewel ik er wel erg onrustig van … lees meer "Braincaps helpen me geconcentreerd te"

Dekker
het werkt

Ik gebruik braincaps om mijn prestatie te verbeteren en het optimale uit mijn studieuren te halen. Voor mij werkt het, … lees meer "het werkt"

Wouter
Love it

Braincaps hebben ervoor gezorgd dat ik mijn toets weken door kom ik krijg er veel meer concentratie van en dan … lees meer "Love it"

Valerie
Night

Ik heb een 30 st. verpakking van de night caps gekocht. Die werken heel goed. Ik wordt lekker fris wakker … lees meer "Night"

Sandra
Werkt nu al chill

Heb er vanmorgen een genomen (eerste keer), omdat ik heel weinig had geslapen vannacht. Duurde wel tijdje voordat het werkte … lees meer "Werkt nu al chill"

Marayah
Fijn extratje

Braincaps zorgen voor frisse echt energie en niet zoals koffie enkel voor een verhoogde hartslag. Ik gebruik deze alleen op … lees meer "Fijn extratje"

Rudi
thanks!

in het begin een beetje sceptisch hierover, Bij Ritalin niet helemaal het gewenste effect, namelijk: zweethandjes, jeukende handen en trillen. … lees meer "thanks!"

Top
werkt erg goed.

werkt erg goed.

M
braincaps

Goed spul. werkt redelijk lang.

mike1234
top

werkt erg goed

m
Super!

Ik vind braincaps echt een uitvinding! Als ik ze inneem kan ik langer aan één stuk door leren en onthoud … lees meer "Super!"

Nancy
Verbetering

Het doet goed zijn werk heb er geen spijt van!

Dennis
top!!!

Werkt echt heel goed! normaal tijdens tentamen weken gebruik ik een overvloed aan koffie maar daar gaan mijn handen ook … lees meer "top!!!"

Tessa
Werkt goed

Werkt erg goed

emiel
Werkt goed, effect kan langer

Werkt goed, alleen niet voor heel lang (ik moet na 3 uurtjes een tweede capsule innemen)

Babette
Mooi

Goed spul!

John
Fijn!

Vorige tentamen periode voor het eerst geprobeert via een vriendin, voor deze tentamenperiode zelf ook kopen!

Daphne
Fijn

Vooral de Braincaps Night helpen mij na een zware dag. Ik sta weer fris op en ga rustig slapen!

Renee
Makkelijker studeren

Ik gebruik de Braincaps nu voor het afstuderen. Ik vind het makkelijker om te concentreren op het schrijven van mijn … lees meer "Makkelijker studeren"

Davey S
Is goed

Product is prima

Antoine
Super tevreden!

Ik zit in mijn laatste jaar van mijn VWO en heb de braincaps regelmatig gebruikt tijdens het leren voor mijn … lees meer "Super tevreden!"

Amber
Goede pillen

Goede pillen werken goed!

Ian
Prima spul

Prima spul, werkt goed. nieuwe bestelling wordt geplaatst

Leon
Prima product

Wat van mijn kameraad gebruikt die zei dat het serieus werkte, en dat klopt ook nog. nu zelf ook maar … lees meer "Prima product"

Demi
Werkt super goed

Ik zat in de knoop met mijn rijbewijs.. ik kon me rijbewijs niet halen vanwege slechte concentraties. Na 2 rijlessen … lees meer "Werkt super goed"

Meike
Top!

Van een vriend kreeg ik een capsule om te proberen. Ik kan nu zeggen uit ervaring dat het zeker helpt … lees meer "Top!"

Mark
heel fijn!

werkt echt top! Thanks

Rosa
Diploma gehaald!

Ik ben Melvin ik wil even meegeven dat ik hartstikke blij ben met braincaps. In het belang van het behalen … lees meer "Diploma gehaald!"

Melvin
Steun in het dagelijkse leven

In drukke tijden waarbij ik veel moet regelen, moet leren en aan veel dingen tegelijk moet denken op momenten dat … lees meer "Steun in het dagelijkse leven"

Lotte
Ik krijg meer gedaan met braincaps

Ik las over braincaps in artikel op facebook. Het bleek een afstudeerproject te zijn en het leek me een geniaal … lees meer "Ik krijg meer gedaan met braincaps"

Meggy
Ondersteuning in het concentratievermogen

De scriptie is een stressvol en lang project. Ik heb de laatste 4 dagen Braincaps geprobeerd en ik merk dat … lees meer "Ondersteuning in het concentratievermogen"

Sophie
Betere focus

Studeren is altijd al een opgave geweest. Vaak laat doorgaan en moeite hebben met concentreren. Het effect van de braincaps … lees meer "Betere focus"

Wick
Een flinke duw in de rug op het juiste moment!

Vorig jaar zat ik net voor de zomervakantie in de laatste fase van mijn verkorte deeltijdpabo en mijn motivatie voor … lees meer "Een flinke duw in de rug op het juiste moment!"

Anne
Via een vriend

Ik ben sinds kort begonnen met jullie pil. Ik merk zelf heel erg dat ik veel betere cijfers haal hierdoor. … lees meer "Via een vriend"

Olivia
Het lijkt vreemd dat een

Het lijkt vreemd dat een paar stoffen / vitamines bij elkaar gegooid in een pil zou werken. Maar ik moet … lees meer "Het lijkt vreemd dat een"

Niels
Motivatie en concentratie

Na rondzoeken naar iets waardoor ik me beter kan concentreren en iets wat natuurlijk is, kwam ik uiteindelijk uit bij … lees meer "Motivatie en concentratie"

Marlotte
Super!

Ondanks dat ik vanwege mijn add medicijnen krijg had ik toch last van consentratieproblemen. Na wat googelen kwam ik hier … lees meer "Super!"

Diana

Bestel

Combinatiepakket
Close

Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.